Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
13. schůze

Procedurální hlasování
1 - 37, 39 (2. 9. 1997), 70, 84 (3. 9. 1997), 103 - 104 (4. 9. 1997), 108 - 128 (5. 9. 1997)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení
38 (2. 9. 1997)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 224/ - druhé čtení
40 (2. 9. 1997), 42 - 44 (3. 9. 1997)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - druhé čtení
41, 45 - 46 (3. 9. 1997)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, podepsaná dne 18. srpna 1997 v Praze /sněmovní tisk 274/ - prvé čtení
47 - 48 (3. 9. 1997)

9. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského obranného zpravodajství
85 - 90 (3. 9. 1997)

10. Návrh na změny ve složení výborů a komisí Poslanecké sněmovny
105 - 107 (4. 9. 1997)

11. Informace o dalším postupu privatizace bankovního sektoru
49 - 63 (3. 9. 1997)

14. Návrh zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) /sněmovní tisk 38/7/ - vrácený Senátem
64 - 68 (3. 9. 1997)

15. Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb. o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmu), ve znění zákona č. 287/1995 Sb. /sněmovní tisk 101/6/ - vrácený Senátem
69 (3. 9. 1997)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení
71 - 72 (3. 9. 1997)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ - prvé čtení
73 - 77 (3. 9. 1997)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení
78 - 79 (3. 9. 1997)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - prvé čtení
80 - 83 (3. 9. 1997)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 221/ - třetí čtení
129 - 140 (5. 9. 1997)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 220/ - třetí čtení
141 - 213 (5. 9. 1997)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 224/ - třetí čtení
214 - 241 (5. 9. 1997)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - třetí čtení
242 (5. 9. 1997)

25. Vládní návrh zákona o zemědělství /sněmovní tisk 118/ - třetí čtení
243 - 263 (5. 9. 1997)

26. Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona o zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 77/ - třetí čtení
264 (5. 9. 1997)

27. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k počítání lhůty stanovené pro prezidenta republiky v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky při vrácení přijatého zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu
265 - 266 (5. 9. 1997)

29. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
91 - 102 (4. 9. 1997)


ISP (příhlásit)