Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
1. schůze

Procedurální hlasování
6, 14 - 15 (27. 6. 1996)

2. Slib poslanců
8 (27. 6. 1996)

3. Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejich funkcionářů
1 (25. 6. 1996)

4. Návrh předsedajícího na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru
2 (25. 6. 1996)

5. Sdělení předsedy volební komise o lhůtě na podání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny
3 (25. 6. 1996)

6. Návrh volební komise na ustavení mandátového a imunitního výboru
4 (27. 6. 1996)

8. Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda jednotliví poslanci a náhradníci za poslance byli platně zvoleni
5 (27. 6. 1996)

10. Návrh předsedy Poslanecké sněmovny na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny
7 (27. 6. 1996)

11. Návrh předsedy Poslanecké sněmovny na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmlovny
9 (27. 6. 1996)

13. Návrh předsedy volební komise na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
10 - 11 (27. 6. 1996)

14. Návrh na zřízení dalších výborů Poslanecké sněmovny
12 (27. 6. 1996)

15. Návrh na stanovení počtu členů všech dalších výborů Poslanecké sněmovny
13 (27. 6. 1996)

16. Sdělení předsedy volební komise o lhůtě na podání návrhů na členy výborů
16 - 17 (27. 6. 1996)

17. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny
18 (27. 6. 1996)


ISP (příhlásit)