Hlasování
32. schůze, 20. 6. 1995

Procedurální hlasování
1 - 25 (20. 6. 1995)

1. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Františka Kozla a Jiřiny Pavlíkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisk 1589/
26 - 30 (20. 6. 1995)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednáváni zásad zákonů. /sněmovní tisk 1787/
31 - 35 (20. 6. 1995)

3. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, /sněmovní tisk 1784-1786/
36 - 41 (20. 6. 1995)

4. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k problematice reformy veřejné správy
42 (20. 6. 1995)


ISP (příhlásit)