Hlasování poslankyně
Eva Fischerová
30. schůze

Procedurální hlasování
1 - 10 (18. 4. 1995), 211 (19. 4. 1995), 220 - 221, 329 - 330 (20. 4. 1995)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1622/
322 - 327 (20. 4. 1995)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, /sněmovní tisk 1623, 1624/
11 - 15 (18. 4. 1995), 328 (20. 4. 1995)

3. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv
16 - 17 (18. 4. 1995)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., /sněmovní tisk 1473/
18 - 24 (18. 4. 1995)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1991 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1472, 1626/
25 - 34 (18. 4. 1995)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění ČNR č. 283/1991 Sb., a mění zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1429, 1627/
35 - 43 (18. 4. 1995)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1429 a 1627/
44 (19. 4. 1995)

8. Návrh místopředsedy PSP Jana Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, /sněmovní tisk 966, 1060/
212 - 215 (19. 4. 1995)

9. Vládní návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995 /sněmovní tisky 1506 a 1581/
45 - 210 (19. 4. 1995)

10. Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., /sněmovní tisk 1449, 1631/
216 (19. 4. 1995)

11. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 14. března do 17. dubna 1995 /sněmovní tisk 1663/
303 - 305 (20. 4. 1995)

12. Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. /sněmovní tisky 1449 a 1631/
306 - 310 (20. 4. 1995)

13. Návrh poslance Josefa Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození /sněmovní tisky 1475 a 1637/
219 (19. 4. 1995)

14. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
311 - 312 (20. 4. 1995)

15. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
313 - 314 (20. 4. 1995)

16. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
223 (20. 4. 1995)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb., /sněmovní tisk 1474, 1634/
224 - 278 (20. 4. 1995)

18. Vládní návrh zákona o ochraně ozonové vrstvy Země, /sněmovní tisk 1505, 1635/
279 (20. 4. 1995)

19. Vládní návrh zákona o státní statistické službě, /sněmovní tisk 1526, 1636/
295 - 302 (20. 4. 1995)

20. Návrh poslance Josefa Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození, /sněmovní tisk 1475, 1637/
280 - 294 (20. 4. 1995)

21. Návrh poslance Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, /sněmovní tisk 1590, 1638/
331 - 353 (20. 4. 1995)

22. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
315 - 318 (20. 4. 1995)

23. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům, kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14.3.1939
319 - 321 (20. 4. 1995)

24. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům, kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14. 3. 1939
217 (19. 4. 1995)

25. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny
218 (19. 4. 1995)

26. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů
222 (20. 4. 1995)


ISP (příhlásit)