Hlasování poslankyně
Eva Fischerová
19. schůze, 31. 5. 1994

Procedurální hlasování
1 - 18 (31. 5. 1994)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů
19 - 22 (31. 5. 1994)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 985/
23 - 26 (31. 5. 1994)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách /sněmovní tisky 862 a 974/
27 (31. 5. 1994)

5. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993 /sněmovní tisk 936/
28 - 29 (31. 5. 1994)

6. Rezignace členky výboru Fondu dětí a mládeže
30 (31. 5. 1994)

7. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci Lhotka, okres Jihlava
31 (31. 5. 1994)

8. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny o zpřístupnění kopií písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády občanům
32 (31. 5. 1994)

9. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1007/
33 (31. 5. 1994)

10. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1008/
34 (31. 5. 1994)

11. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 /sněmovní tisk 972/
35 (31. 5. 1994)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 880, 977/
36 - 39 (31. 5. 1994)

13. Zpráva vlády o bezpečnostní situaci v České republice v roce 1993, /sněmovní tisk 959, 1004/
40 - 51 (31. 5. 1994)


ISP (příhlásit)