Sněmovní tisk 949
Návrh branného zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Nečas, František Ondruš) předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Nečas P., Ondruš F..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 949/0 dne 30. 5. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 5. 2001. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 949/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2001 (usnesení č. 429). Určil zpravodaje: Petr Koháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1798).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 949/3, který byl rozeslán 1. 2. 2002 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 388, usnesení č. 2058).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 199, dokument 199/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 27. 2. 2001 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 199/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 12. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 128/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: armáda, dobrovolná vojenská služba, vojenské cvičení, základní vojenská služba, zálohyISP (příhlásit)