Sněmovní tisk 929
Vl.n.z.o změně z.v souv.s přij. zák. o odpověd. za přestupky - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 929/0 dne 5. 10. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1048/16, PID KORNA9UBSAY9.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1389).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 929/4, který byl rozeslán 28. 2. 2017 v 15:57.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 3. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 929/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1624).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 9. 5. 2017.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2017.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 66 pod číslem 183/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5220Ivan Pilný10681-14965.docx (16 KB) / PDF (200 KB, 2 strany)
10681-14966.docx (18 KB) / PDF (228 KB, 2 strany)
 10. 11. 2016 v 09:29:25
5536Ivan Pilný10997-15520.doc (18 KB) / PDF (220 KB, 2 strany)
10997-15521.docx (16 KB) / PDF (200 KB, 2 strany)
 17. 1. 2017 v 09:20:03
5707Martin Kolovratník11168-15788.docx (16 KB) / PDF (263 KB, 2 strany) 10. 2. 2017 v 08:59:38
5757Roman Procházka11218-15873.doc (49 KB) / PDF (308 KB, 2 strany) 20. 2. 2017 v 14:49:22
5763Vladislav Vilímec11224-15879.odt (27 KB) / PDF (67 KB, 2 strany) 21. 2. 2017 v 10:43:18
5798Roman Váňa11259-15920.docx (11 KB) / PDF (185 KB, 1 strana) 21. 2. 2017 v 15:32:39
5809Lukáš Pleticha11270-15935.docx (13 KB) / PDF (243 KB, 1 strana) 21. 2. 2017 v 18:30:53
5816Lukáš Pleticha11277-15945.docx (16 KB) / PDF (240 KB, 2 strany) 22. 2. 2017 v 10:37:27
5817Lukáš Pleticha11278-15947.docx (16 KB) / PDF (214 KB, 1 strana) 22. 2. 2017 v 10:38:36
5818Lukáš Pleticha11279-15948.docx (16 KB) / PDF (287 KB, 2 strany) 22. 2. 2017 v 10:39:17
5819Lukáš Pleticha11280-15949.docx (24 KB) / PDF (263 KB, 4 strany) 22. 2. 2017 v 10:40:22
5820Lukáš Pleticha11281-15950.docx (24 KB) / PDF (260 KB, 4 strany) 22. 2. 2017 v 10:40:54
5821Lukáš Pleticha11282-15951.docx (16 KB) / PDF (270 KB, 1 strana) 22. 2. 2017 v 10:48:58
5822Lukáš Pleticha11283-15952.docx (18 KB) / PDF (288 KB, 3 strany) 22. 2. 2017 v 11:19:27


Deskriptory EUROVOCu: odpovědnost, správní delikt, správní odpovědnost, správní opatření, správní právo, správní sankce

Navržené změny předpisů (252)

Je navržen k změně (1)ISP (příhlásit)