Sněmovní tisk 833
Vl. návrh o zrušení zák. o opatřeních ve vztahu ke SRJ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 833/0 dne 7. 2. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 2. 2001 (usnesení č. 369). Určil zpravodaje: Ing. Jan Zahradil a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 23. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 23. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 116, usnesení č. 1443).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 35, dokument 35/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 35/1 (schvaluje).
  Zákon Senátem schválen 6. 4. 2001.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 4. 2001.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 148/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Jugoslávie, Obchod zahraniční, Politika zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Politika

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, Evropská unie, hospodářské sankce, Republika SrbskoISP (příhlásit)