Sněmovní tisk 744
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 744/0 dne 23. 2. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2009 (usnesení č. 355). Určil zpravodaje: RSDr. Petr Braný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1130).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 5. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 744/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9., 10. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 744/2, který byl rozeslán 12. 6. 2009 v 12:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 389, usnesení č. 1295).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 7. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 140, dokument 140/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Jan Horník).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 166 (doprovodné usnesení).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako tisk 140/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 140/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 7. 2009 a přijal usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako tisk 140/3 (doprovodné usnesení).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 244).
  Návrh projednán dne 22. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 245).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 292/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň, Evropská unie /EU/, Evropský parlament /EP/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, náhradní palivo, obnovitelná energie, spotřební daň

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)