Sněmovní tisk 673
Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Stav projednávání ke dni: 9. července 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 673/0 dne 10. 12. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 911).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 673/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 673/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 673/3, který byl rozeslán 3. 6. 2020 v 15:11.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 673/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 285, usnesení č. 1189).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 6. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 289, dokument 289/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 6. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 25. schůze Senátu (od 22. 7. 2020) jako bod č. 27 (4. bod jednání ve čtvrtek 23. července 2020).

Další projednávání možné do 29. 7. 2020 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4968Dana Balcarová17192-26010.doc (31 KB)20. 4. 2020 v 20:39:10
5294Petr Dolínek17518-26533.docx (18 KB)19. 5. 2020 v 12:03:44
5309Marian Jurečka17533-26571.docx (25 KB)25. 5. 2020 v 15:39:07
5310Marian Jurečka17534-26572.docx (25 KB)25. 5. 2020 v 15:40:14
5330Ondřej Polanský17554-26604.docx (9 KB)26. 5. 2020 v 11:03:28
5331Ondřej Polanský17555-26605.docx (8 KB)26. 5. 2020 v 11:04:34
5332Ondřej Polanský17556-26606.docx (7 KB)26. 5. 2020 v 11:07:17
5333Ondřej Polanský17557-26607.docx (10 KB)26. 5. 2020 v 11:08:04
5334Ondřej Polanský17558-26608.docx (8 KB)26. 5. 2020 v 11:08:34
5335Ondřej Polanský17559-26609.docx (8 KB)26. 5. 2020 v 11:08:52
5336Martin Jiránek17560-26611.docx (8 KB)26. 5. 2020 v 12:16:01
5338Martin Kolovratník17562-26613.docx (212 KB)26. 5. 2020 v 13:22:38
5339Martin Kolovratník17563-26614.docx (207 KB)26. 5. 2020 v 13:25:04
5340Martin Kupka17564-26615.docx (220 KB)26. 5. 2020 v 13:29:17
5341Martin Kupka17565-26616.docx (220 KB)26. 5. 2020 v 13:29:44
5342Martin Kupka17566-26617.docx (230 KB)26. 5. 2020 v 13:30:03
5343Martin Kupka17567-26618.docx (18 KB)26. 5. 2020 v 13:33:59
5344Martin Kupka17568-26619.docx (21 KB)26. 5. 2020 v 13:38:55
5349Lukáš Černohorský17573-26628.docx (7 KB)26. 5. 2020 v 14:14:56
5350Lukáš Černohorský17574-26629.docx (7 KB)26. 5. 2020 v 14:15:26
5354Lukáš Černohorský17578-26636.docx (8 KB)26. 5. 2020 v 16:04:59
5377Martin Kupka17601-26664.docx (17 KB)27. 5. 2020 v 09:18:45
5378Martin Kupka17602-26665.docx (22 KB)27. 5. 2020 v 09:23:54
5383Lukáš Černohorský17607-26672.docx (7 KB)
17607-26673.docx (0 KB)
17607-26674.docx (0 KB)
27. 5. 2020 v 14:24:42
5384Lukáš Černohorský17608-26675.docx (4 KB)27. 5. 2020 v 14:30:51
5385Lukáš Černohorský17609-26676.docx (4 KB)27. 5. 2020 v 14:31:06
5386Lukáš Černohorský17610-26677.docx (0 KB)27. 5. 2020 v 14:31:23
5390Lukáš Černohorský17614-26681.docx (7 KB)27. 5. 2020 v 14:59:52
5391Lukáš Černohorský17615-26682.docx (7 KB)27. 5. 2020 v 15:02:27
5392Lukáš Černohorský17616-26684.docx (8 KB)27. 5. 2020 v 15:06:05
5394Petr Třešňák17618-26686.docx (22 KB)27. 5. 2020 v 15:25:25
5395Petr Dolínek17619-26687.docx (18 KB)27. 5. 2020 v 15:28:01
5396Lukáš Černohorský17620-26689.docx (7 KB)27. 5. 2020 v 16:10:49
5397Zuzana Ožanová17621-26688.docx (54 KB)27. 5. 2020 v 16:08:41
5398Lukáš Černohorský17622-26690.docx (7 KB)27. 5. 2020 v 16:12:56
5399Lukáš Černohorský17623-26692.docx (8 KB)27. 5. 2020 v 16:16:35
5400Zuzana Ožanová17624-26693.docx (52 KB)27. 5. 2020 v 16:29:34
5402Martin Kolovratník17626-26695.docx (204 KB)27. 5. 2020 v 18:41:40
5403Martin Kolovratník17627-26696.docx (219 KB)27. 5. 2020 v 18:42:02
5460Petr Třešňák17684-26758.docx (20 KB)29. 5. 2020 v 16:39:34
5480Jan Birke17704-26787.doc (39 KB)2. 6. 2020 v 14:46:02
5481Martin Kupka17705-26788.docx (22 KB)2. 6. 2020 v 14:49:25
5483Mikuláš Ferjenčík17707-26790.docx (13 KB)2. 6. 2020 v 15:13:47
5486Marian Jurečka17710-26794.docx (25 KB)2. 6. 2020 v 15:22:25


Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, energetická rozvodná síť, správní řízení, stavební povolení, územní plánování, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (25)ISP (příhlásit)