Sněmovní tisk 587
Vl.n.z., kterým se mění zák. v oblasti peněžního oběhu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 587/0 dne 3. 9. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 672/15, PID RACK9UETSCW1.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Adolf Beznoska a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1074).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 587/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 587/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 587/3, který byl rozeslán 19. 4. 2016 v 19:12.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 587/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 6. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1246).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 6. 2016.
  Návrh zákona 15. 7. 2016 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 7. 2016 poslancům jako tisk 587/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 7. 2016 poslancům jako tisk 587/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 32, usnesení č. 1306).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 9. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 9. 2016.

Zákon vyhlášen 3. 10. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 126 pod číslem 323/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3969Adolf Beznoska09430-12810.docx (17 KB) / PDF (296 KB, 2 strany) 22. 3. 2016 v 09:44:00
3970Adolf Beznoska09431-12811.docx (14 KB) / PDF (248 KB, 2 strany) 22. 3. 2016 v 09:46:15
3972Adolf Beznoska09433-12812.docx (17 KB) / PDF (300 KB, 2 strany) 22. 3. 2016 v 10:45:26
3973Adolf Beznoska09434-12813.docx (15 KB) / PDF (235 KB, 2 strany) 22. 3. 2016 v 10:47:35
4078Václav Votava09539-13014.docx (15 KB) / PDF (197 KB, 1 strana) 6. 4. 2016 v 12:26:24


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie, Měna

Deskriptory EUROVOCu: bankovnictví, elektronické bankovnictví, měnová politika, národní měna, odolnost materiálu, papírové peníze, peněžní zásoba, peníze, státní pokladna

Navržené změny předpisů (18)ISP (příhlásit)