Sněmovní tisk 406
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 406/0 dne 19. 2. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 46/15, PID KORN9R2HVEQN.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 7. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 7. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 689).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 7. 2015 na 29. schůzi.
  V podrobné rozpravě byl 8. 7. 2015 na 29. schůzi schválen návrh, aby se garanční výbor návrhem nezabýval (usnesení č. 814).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 406/2, který byl rozeslán 8. 7. 2015 v 15:41 (revokováno).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 406/3, který byl rozeslán 4. 8. 2015 v 10:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16., 30. 9. 2015 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 887).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 10. 2015.
  Zákon Senátem schválen 11. 11. 2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 11. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2015.

Zákon vyhlášen 7. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 317/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2499Adolf Beznoska07960-10518.doc (30 KB) / PDF (387 KB, 4 strany) 15. 6. 2015 v 16:06:14
2600Jaroslav Zavadil08061-10678.doc (26 KB) / PDF (0 KB) 7. 7. 2015 v 11:03:01
2613Adolf Beznoska08074-10707.odt (34 KB) / PDF (61 KB, 4 strany) 8. 7. 2015 v 11:09:24
2614Adolf Beznoska08075-10708.odt (36 KB) / PDF (62 KB, 4 strany) 8. 7. 2015 v 11:18:24


Hesla věcného rejstříku: Zabezpečení sociální, Zaměstnanost

Deskriptory EUROVOCu: politika zaměstnanosti, sociální zabezpečení, strukturální fondy, zdravotní pojištění, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)