Sněmovní tisk 1304
Vládní návrh zákona o vojácích z povolání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 4. 2002.
Zástupce navrhovatele: Tvrdík Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1304/0 dne 11. 4. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 4. 2002 (usnesení č. 544). Určil zpravodaje: RNDr. Petr Nečas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 26. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 26. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 97, usnesení č. 2248).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 292, dokument 292/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 5. 2002 a přijal usnesení č. 158, které bylo rozdáno jako tisk 292/1 (schvaluje).
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 254/2002 Sb.Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Pracovní sílaDeskriptory EUROVOCu: pracovní právo, profesionální armáda, statut zaměstnance, vojenský personálISP (příhlásit)