Sněmovní tisk 1051
Novela z. o vojácích z povolání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1051/0 dne 28. 5. 2013.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Vidím a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

  • V
    • Výbor pro obranu projednal navíc návrh zákona a vydal 11. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 1051/1 (pozměňovací návrhy).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7164Antonín Seďa05224-05171.doc (168 KB) / PDF (36 KB, 1 strana) 11. 6. 2013 v 15:34:29


Hesla věcného rejstříku: Armáda, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, odměňování, pracovní právo, profesionální armáda, statut zaměstnance, vojenský personál

Navržené změny předpisů (36)ISP (příhlásit)