Sněmovní tisk 80
Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu 2018

Stav projednávání ke dni: 9. srpna 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2018

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 12. 2021 jako tisk 80/0.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 14. 12. 2021 (usnesení č. 12). Zpravodajem určen Mgr. Stanislav Berkovec.

 • V
  • Věcně příslušný Volební výbor projednal zprávu a vydal 20. 1. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 80/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (příhlásit)