Sněmovní tisk 67
Novela z. o Antarktidě

Stav projednávání ke dni: 7. října 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 67/0 dne 29. 11. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 12. 2021 (usnesení č. 7). Určil zpravodaje: Ing. Ondřej Babka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 4. 2022 na 16. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 11. 5. 2022 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 227).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 9. 2022 na 35. schůzi.
  V podrobné rozpravě byl 8. 9. 2022 na 35. schůzi schválen návrh, aby se garanční výbor návrhem nezabýval (usnesení č. 359).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 9. 2022 na 35. schůzi.

Projednávání tisku navrženo na pořad 41. schůze (od 11. října 2022).Deskriptory EUROVOCu: Antarktida, havarijní znečištění, nerostné zdroje, ochrana životního prostředí, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
276/2003novelizujeZákon o Antarktidě a o změně některých zákonů67/0


ISP (příhlásit)