Sněmovní tisk 204
Novela z. o daních z příjmů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 4. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 204/0 dne 14. 4. 2022.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2022 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Munzar a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 27. 4. 2022 na 19. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 209).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 27. 4. 2022 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 50, usnesení č. 209).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 4. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 237, dokument 237/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 4. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 5. 2022 a přijal usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako tisk 237/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 5. 2022 a přijal usnesení č. 182, které bylo rozdáno jako tisk 237/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 5. 2022 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 481).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 5. 2022.
  Prezident zákon podepsal 24. 5. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 5. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 6. 2022.

Zákon vyhlášen 8. 6. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 142/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: čistá technologie, daň z motorových vozidel, daň z příjmů, elektrické stroje, motorové vozidlo

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů204/0
16/1993novelizujeZákon České národní rady o dani silniční204/0
201/2012novelizujeZákon o ochraně ovzduší204/0


ISP (příhlásit)