Sněmovní tisk 190
Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2021

Stav projednávání ke dni: 11. srpna 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2021

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 3. 2022 jako tisk 190/0.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 14. 4. 2022 (usnesení č. 48).

 • V
  • Věcně příslušný Volební výbor zprávu neprojednal.
   Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
   č. 7 (5. května 2022)


Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (příhlásit)