Sněmovní tisk 139
Vl.n.z. v souv.s využíváním digit. nástrojů v právu obch. sp - EU

Stav projednávání ke dni: 1. prosince 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 2. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 139/0 dne 2. 2. 2022.

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 1. 8. 2023.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 2. 2022 (usnesení č. 24). Určil zpravodaje: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D. a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 270).

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 139/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 139/2, který byl rozeslán 8. 9. 2022 v 15:25.

 • G
  • Ústavně-právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 9. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 139/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 10. 2022 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 88, usnesení č. 391).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 11. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 2, dokument 2/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2022 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 11. 2022 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 2/1 (schvaluje).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 3. schůze Senátu (od 24. 11. 2022) jako bod č. 10.

Další projednávání možné do 7. 12. 2022 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
998Jakub Michálek22254-34576.docx (18 KB) 24. 6. 2022 v 11:13:50
1155Marek Benda22411-34855.doc (59 KB) 6. 9. 2022 v 11:06:15
1156Marek Benda22412-34856.docx (22 KB) 6. 9. 2022 v 11:09:18
1181Marek Benda22437-34885.doc (59 KB) 7. 9. 2022 v 15:14:18
1188Taťána Malá22444-34892.docx (19 KB) 7. 9. 2022 v 19:21:16
1358Jakub Michálek22614-35160.docx (13 KB) 30. 9. 2022 v 10:30:42


Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, elektronický dokument, obchodní rejstřík, přibližování legislativy, seznam, správní formality, založení společnosti, zpracování dat

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)139/0
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů139/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)139/2
90/2012novelizujeZákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)139/0
304/2013novelizujeZákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob139/0


ISP (příhlásit)