Sněmovní tisk 98-E
Návrh nařízení Rady o zřízení Agentury EU pro zákl. práva

Stav projednávání ke dni: 27. listopadu 2022

Dokument


Úplný název návrhu: Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva

Související dokumenty projednávané Výborem pro evropské zaležitosti:
Dokument Rady Evropské unie 8613/20, COM(2020) 225 final

Předkladatel: předseda vlády

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům dne 15. 12. 2021 jako sněmovní tisk 98-E/0.

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání dokumentu doporučila 16. 12. 2021.

 • V

 • Č

  Čtení proběhlo 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Projednávání návrhu bylo přerušeno.
  proběhlo 24. 3. 2022 na 16. schůzi.
  Sněmovna s návrhem vyjádřila souhlas (usnesení č. 169).Deskriptory EUROVOCu: Agentura Evropské unie pro základní práva, Česká republika, lidská práva, ratifikace dohodyISP (příhlásit)