Sněmovní tisk 89
Dohoda mezi ČR a Korejskou republikou o leteckých službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 89/0 dne 14. 12. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 12. 2021 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: Ing. Petr Beitl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 3. 2022 na 9. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 124).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 4. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 89/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 6. 2022 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 159, usnesení č. 284).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 13. 12. 2021 jako senátní tisk 183/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 2. 2022 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 183/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 2. 2022 a přijal usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako tisk 183/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 3. 2022 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 386).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 20. 6. 2022.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dvoustranná dohoda, Jižní Korea, letecká doprava, ratifikace dohodyISP (příhlásit)