Sněmovní tisk 67
Novela z. o Antarktidě

Stav projednávání ke dni: 11. srpna 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 67/0 dne 29. 11. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 12. 2021 (usnesení č. 7). Určil zpravodaje: Ing. Ondřej Babka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 4. 2022 na 16. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 11. 5. 2022 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 227).

 • V

Další projednávání možné od 11. 7. 2022.Deskriptory EUROVOCu: Antarktida, havarijní znečištění, nerostné zdroje, ochrana životního prostředí, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)