Sněmovní tisk 595
Novela z. o státní památkové péči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 30. 4. 2024.
  Zákon Senátem schválen 30. 5. 2024.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2024.
  Prezident zákon podepsal 7. 6. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2024.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2024.

Zákon vyhlášen 20. 6. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 169 pod číslem 169/2024 Sb.Deskriptory EUROVOCu: archeologie, kulturní dědictví, kulturní majetek, kulturní politika, ochrana kulturního dědictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)