Sněmovní tisk 562
Písemná interpelace J. Špičáka na P. Fialu ve věci nedodržování programového prohlášení vlády ohledně financování vědy

Dokument

Autor: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Julia Špičáka na předsedu vlády Petra Fialu ve věci nedodržování programového prohlášení vlády ohledně financování vědy
Adresát: Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Podáno dne: 19. 7. 2023
Odesláno adresátovi: 20. 7. 2023
O zařazení na schůzi požádáno dne: 11. 10. 2023

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 11. 10. 2023 jako tisk 562/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 29. 2., 7. 3. 2024 na 94. schůzi
    Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: politika výzkumu, státní podpora, vědecký výzkum, vládní program, výzkumISP (příhlásit)