Sněmovní tisk 537
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2023

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2023

Autor: min. obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 9. 2023 jako tisk 537/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 731/23, PID KORNCURHY9R8.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 9. 2023 (usnesení č. 187). Zpravodajem určen PhDr. Jiří Horák, Ph.D..

 • V
   • Věcně příslušný Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 1. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 537/1 (bere na vědomí).
   Schválením pořadu 82. schůze Poslanecké sněmovny dne 14. 11. 2023 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenské cvičení, vojenské letectvoISP (příhlásit)