Sněmovní tisk 256
Vl. n. z. o omezujících opatřeních - sankční zákon

Stav projednávání ke dni: 11. srpna 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 256/0 dne 23. 6. 2022.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 6. 2022 (usnesení č. 66). Určil zpravodaje: PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. a navrhl Zahraniční výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 13. 7. 2022 na 29. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 13. 7. 2022 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 327).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.

 • V

Další projednávání možné od 2. 9. 2022.Deskriptory EUROVOCu: dovozní omezení, hospodářské sankce, mezinárodní sankce, obchodní omezení, zabavení věciISP (příhlásit)