Sněmovní tisk 251
Vl.n.z.,kt. se mění z. v obl.zahr.obch.s citlivým mat.

Stav projednávání ke dni: 29. listopadu 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 251/0 dne 21. 6. 2022.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 6. 2022 (usnesení č. 66). Určil zpravodaje: Ing. Michaela Opltová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 8. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 358).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 8. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 57, usnesení č. 358).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 10. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 302, dokument 302/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 10. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 10. 2022 a přijal usnesení č. 193, které bylo rozdáno jako tisk 302/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 10. 2022 a přijal usnesení č. 247, které bylo rozdáno jako tisk 302/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 11. 2022 a přijal usnesení č. 223, které bylo rozdáno jako tisk ST 303/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 11. 2022 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 28).

Text návrhu zákona přijatého Parlamentem České republiky.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 11. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2022.Deskriptory EUROVOCu: kontrola dovozu, kontrola vývozu, obchod se zbraněmi, obchodní licence, vojenské vybavení, zahraniční obchod

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)