Sněmovní tisk 238
Novela z. o investičních společnostech - EU

Stav projednávání ke dni: 7. října 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 238/0 dne 3. 6. 2022.

    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 30. 6. 2022.
    Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 9. 6. 2022. Určila zpravodaje: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. a navrhla přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 28)

Další projednávání možné od 14. 6. 2022.

Projednávání tisku navrženo na pořad 41. schůze (od 11. října 2022).Deskriptory EUROVOCu: investiční podpora, investiční politika, investiční společnost, kapitálová společnost, ochrana investic, státní investiční fond

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)