Sněmovní tisk 221
Vl.n.z. o někt.opatř. v souv. s ozbroj.konfliktem - Ukrajina

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 5. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 221/0 dne 19. 5. 2022.

  Předsedkyně vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 19. 5. 2022 rozhodla, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 23).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 19. 5. 2022.
  Určila zpravodaje: PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. a přikázala návrh k projednání výboru: Výbor pro bezpečnost

 • V
   • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 31. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 221/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 5. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 5. 2022 na 25. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 31. 5. 2022 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 5. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 27, usnesení č. 246).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 6. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 252, dokument 252/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 6. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 6. 2022 a přijal usnesení č. 181, které bylo rozdáno jako tisk 252/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 6. 2022 a přijal usnesení č. 169, které bylo rozdáno jako tisk 252/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 6. 2022 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 488).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2022.
  Prezident zákon podepsal 22. 6. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 6. 2022.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Zákon vyhlášen 27. 6. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 175/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
838Drahoslav Ryba22094-34316.docx (60 KB) 31. 5. 2022 v 14:16:20


Deskriptory EUROVOCu: cizinecké právo, integrace přistěhovalců, kontrola migrací, povolení k pobytu, Ukrajina, válka

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)