Sněmovní tisk 20
Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR v roce 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2020

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 11. 2021 jako tisk 20/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 836/21, PID ALBSC2S9FMSK.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 25. 11. 2021 (usnesení č. 3). Zpravodajem určen Radek Koten.

 • V
   • Věcně příslušný Výbor pro bezpečnost projednal zprávu a vydal 7. 2. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 20/1 (bere na vědomí).
   Schválením pořadu 9. schůze Poslanecké sněmovny dne 16. 2. 2022 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.


Deskriptory EUROVOCu: imigrace, integrace přistěhovalců, migrace, migrační politika, ministerská odpovědnost, nelegální migrace, povolení k pobytu, vstup cizinců, zpráva o činnostiISP (příhlásit)