Sněmovní tisk 199
Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů - EU

Stav projednávání ke dni: 7. října 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 4. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 199/0 dne 12. 4. 2022.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 25. 10. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2022 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Havránek a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 7. 7. 2022 na 31. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 12. 7. 2022 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 319).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 199/2, který byl rozeslán 29. 9. 2022 v 10:46.

 • G

Další projednávání možné od 14. 10. 2022, po 30. 10. 2022 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku navrženo na pořad 41. schůze (od 11. října 2022).


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 11 (6. října 2022)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1109Klára Dostálová22365-34790.docx (45 KB) 25. 8. 2022 v 11:17:06
1174Klára Dostálová22430-34876.docx (43 KB) 6. 9. 2022 v 18:44:18
1308Jiří Havránek22564-35113.docx (22 KB) 27. 9. 2022 v 17:41:33
1309Jiří Havránek22565-35114.docx (20 KB) 27. 9. 2022 v 17:41:52


Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, bytové právo, cena energie, tepelná energie, vytápění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)