Sněmovní tisk 197
Vl. n. z. o prekurzorech výbušnin - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 4. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 197/0 dne 11. 4. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 71/22, PID KORNCAUH7PLD.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2022 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: Ing. Libor Turek, Ph.D. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 15., 16. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 283).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 16. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 158, usnesení č. 283).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 6. 2022.
  Zákon Senátem schválen 21. 7. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2022.
  Prezident zákon podepsal 27. 7. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2022.

Zákon vyhlášen 5. 8. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 225/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: kontrola dovozu, kontrola vývozu, nebezpečná látka, speciální chemikálie, výbušnina

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)