Sněmovní tisk 193
Zpráva o činnosti kontrolní rady TA ČR za rok 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2021

Autor: TA ČR

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 7. 4. 2022 jako tisk 193/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 14. 4. 2022 (usnesení č. 48). Zpravodajem určen Ing. Stanislav Fridrich.

  • V Schválením pořadu 24. schůze Poslanecké sněmovny dne 19. 5. 2022 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.


Deskriptory EUROVOCu: správní kontrola, technologie, zpráva o činnostiISP (příhlásit)