Sněmovní tisk 177
N.z., kterým se zrušuje zákon o elektronické evidenci tržeb

Stav projednávání ke dni: 4. října 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 3. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 177/0 dne 9. 3. 2022.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2022 (usnesení č. 38). Určil zpravodaje: Ing. Barbora Urbanová a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Vojtěch Munzar (usnesení č. 303).
  Čtení proběhlo 23. 6. 2022 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 303).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 9. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 177/1 (doporučuje schválit).

Další projednávání možné od 23. 8. 2022.

Projednávání tisku navrženo na pořad 41. schůze (od 11. října 2022), zařazeno na pořad 20. schůze (od 3. května 2022).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: daňový systém, derogace, maloobchodní prodej, příjem – platba, účetnictví, ukládání a vyhledávání informací

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)