Sněmovní tisk 175
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 3. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 175/0 dne 9. 3. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 10/22, PID KORNC9TAYS4U.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2022 (usnesení č. 38). Určil zpravodaje: Mgr. Ondřej Kolář a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 273).

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 175/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 175/2, který byl rozeslán 29. 9. 2022 v 14:43.

 • G
  • Ústavně-právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 10. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 175/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 10. 2022 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 96, usnesení č. 392).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 11. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 3, dokument 3/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2022 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 11. 2022 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 3/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 12. 2022 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 58).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2022.
  Prezident zákon podepsal 7. 12. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 12. 2022.

Zákon vyhlášen 20. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 190 pod číslem 422/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1296Taťána Malá22552-35098.docx (22 KB) 27. 9. 2022 v 13:34:03
1299Pavel Staněk22555-35101.docx (80 KB)
22555-35103.docx (78 KB)
22555-35104.docx (95 KB)
 27. 9. 2022 v 14:14:53


Deskriptory EUROVOCu: evropský soudní prostor, evropský zatýkací rozkaz, politika spolupráce, přeshraniční spolupráce, soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, trestní právo

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)