Sněmovní tisk 150
Vl. n. z. o vstupu a dovozu některých kulturních statků - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 2. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 10. 10. 2022.
  Zákon Senátem schválen 4. 11. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 11. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 11. 2022.

Zákon vyhlášen 30. 11. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 165 pod číslem 362/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: celní území EU, kontrola dovozu, kontrola vývozu, kulturní dědictví, kulturní majetek

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)