Sněmovní tisk 126
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2020

Stav projednávání ke dni: 29. června 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2020

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 19. 1. 2022 jako tisk 126/0.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 3. 2. 2022 (usnesení č. 25). Zpravodajem určen Ing. Ondřej Babka.

 • V
  • Věcně příslušný Volební výbor projednal zprávu a vydal 7. 2. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 126/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, televize, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)