Sněmovní tisk 967
Novela z. o ochraně spotřebitele

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 967/0 dne 11. 8. 2020.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 797/20, PID ALBSBRCAV521.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Ing. Patrik Nacher a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: jakost výrobku, ochrana spotřebitele, omezování soutěže, označení výrobku, potravinářská výroba, potravinová norma

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)