Sněmovní tisk 95
Sml. mezi ČR a Ghanou o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 95/0 dne 14. 2. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Kobza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Zpravodajem byl určen Ing. Jaroslav Holík (usnesení č. 168).
  1. Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 168).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 25. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 95/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 95/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 3. 2019 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 122, usnesení č. 550).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 15. 2. 2018 jako senátní tisk 238/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 3. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 4. 2018 a přijal usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako tisk 238/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 4. 2018 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 238/2 (zaujímá stanovisko).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 5. 2018 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 416).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 18. 3. 2019.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 9. 2020 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 23 pod číslem 38/2020 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, GhanaISP (příhlásit)