Sněmovní tisk 917
Novela z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení

Stav projednávání ke dni: 20. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: Sklenák R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 917/0 dne 29. 6. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0917.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 29. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 7. 2020 jako tisk 917/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 9. 8. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Deskriptory EUROVOCu: epidemie, lékárník, odškodnění, sociální příspěvek, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
300/2020novelizujeZákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů917/0


ISP (příhlásit)