Sněmovní tisk 882
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 28. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: Nacher P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 882/0 dne 5. 6. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0882.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 6. 2020. Vláda zaslala stanovisko 30. 6. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 6. 2020 jako tisk 882/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 7. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, daňový základ, sociální příspěvek, životní pojištění

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů882/0


ISP (příhlásit)