Sněmovní tisk 775
Vl.n.z. o hromadném řízení

Stav projednávání ke dni: 24. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 775/0 dne 6. 3. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 3. 2020 (usnesení č. 276). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen JUDr. Dominik Feri (usnesení č. 1507).
  1. Čtení proběhlo 29. 1. 2021 na 79. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (4)

Související tisk: 776 (Vl.n.z. o hromadném řízení - související).

Deskriptory EUROVOCu: hromadná žaloba, nezisková organizace, ochrana spotřebitele, soudní řízeníISP (příhlásit)