Sněmovní tisk 757
Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 757/0 dne 18. 2. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 2. 2020 (usnesení č. 266). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Mgr. Milan Feranec (usnesení č. 1497).
  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1497).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 757/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 757/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 757/3 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 757/4 (doporučuje schválit).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8136Pavel Juříček20360-30907.docx (15 KB) / PDF (264 KB, 2 strany) 14. 4. 2021 v 12:29:49
8451Tomáš Martínek20675-31304.docx (12 KB) / PDF (256 KB, 3 strany) 20. 5. 2021 v 15:17:48
8453Tomáš Martínek20677-31306.docx (12 KB) / PDF (264 KB, 3 strany) 20. 5. 2021 v 15:25:09
8454Tomáš Martínek20678-31307.docx (7 KB) / PDF (224 KB, 3 strany) 20. 5. 2021 v 15:28:16


Deskriptory EUROVOCu: financování vývozu, kontrolní úřad, pojištění vývozních úvěrů, rozpočtová pravidla, vývozní dotace, vývozní politika, vývozní úvěr

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)