Sněmovní tisk 705
N.z., kterým se ruší z. o Veřejném ochránci práv

Stav projednávání ke dni: 14. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Mgr. Václav Klaus předložil sněmovně návrh zákona 20. 1. 2020.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 705/0 dne 21. 1. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0705.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 1. 2020. Vláda zaslala stanovisko 19. 2. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 2. 2020 jako tisk 705/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 29. 2. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zákonnost

Navržené změny předpisů (33):

CitaceZměnaPředpisOd
65/1965novelizujeZákoník práce705/0
484/1991novelizujeZákon České národní rady o Českém rozhlasu705/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení705/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti705/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění705/0
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu705/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře705/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění705/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů705/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů705/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů705/0
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv705/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí705/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)705/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích705/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů705/0
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů705/0
7/2002novelizujeZákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců705/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní705/0
62/2003novelizujeZákon ze dne 18. 2. 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů705/0
48/2004novelizujeZákon o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce705/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti705/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti705/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách705/0
159/2006novelizujeZákon o střetu zájmů705/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění705/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce705/0
129/2008novelizujeZákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů705/0
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví705/0
280/2009novelizujeZákon daňový řád705/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)705/0
373/2011novelizujeZákon o specifických zdravotních službách705/0
427/2011novelizujeZákon o doplňkovém penzijním spoření705/0


ISP (příhlásit)