Sněmovní tisk 690
Novela z. o státním občanství ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 690/0 dne 2. 1. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Radovan Vích a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Radek Koten (usnesení č. 1495).
  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1495).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 690/1 (doporučuje schválit).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8300Karla Šlechtová20524-31112.docx (27 KB) / PDF (355 KB, 6 stran) 3. 5. 2021 v 21:54:48
8385Vojtěch Pikal20609-31213.docx (11 KB) / PDF (223 KB, 3 strany) 12. 5. 2021 v 12:00:35
8386Vojtěch Pikal20610-31214.docx (11 KB) / PDF (239 KB, 4 strany) 12. 5. 2021 v 12:01:38
8387Vojtěch Pikal20611-31215.docx (25 KB) / PDF (282 KB, 10 stran) 12. 5. 2021 v 12:02:41
8388Vojtěch Pikal20612-31216.docx (9 KB) / PDF (195 KB, 2 strany) 12. 5. 2021 v 12:03:05
8465Karla Šlechtová20689-31324.doc (69 KB) / PDF (233 KB, 4 strany) 24. 5. 2021 v 20:44:32
8652Vojtěch Pikal20876-31595.docx (22 KB) / PDF (408 KB, 6 stran) 16. 6. 2021 v 16:21:01
8653Vojtěch Pikal20877-31596.docx (17 KB) / PDF (224 KB, 4 strany) 16. 6. 2021 v 16:23:23


Deskriptory EUROVOCu: jazykové dovednosti, příjem, státní občanství, trestní rejstřík, životní náklady

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)