Sněmovní tisk 643
Novela z. o silniční dopravě - EU

Stav projednávání ke dni: 1. června 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 643/0 dne 13. 11. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 11. 2019 (usnesení č. 236). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 907).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 643/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 643/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 643/3, který byl rozeslán 10. 3. 2020 v 17:10.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 4. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 643/4 (stanovisko).

Další projednávání možné od 1. 5. 2020 12:47.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 49. schůze (od 26. května 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4394Vojtěch Munzar16618-25162.docx (205 KB)17. 2. 2020 v 08:19:16
4478Zuzana Ožanová16702-25303.docx (15 KB)3. 3. 2020 v 10:44:40
4485Jan Čižinský16709-25313.docx (19 KB)3. 3. 2020 v 14:48:09
4486Jan Čižinský16710-25314.docx (23 KB)3. 3. 2020 v 14:48:58
4487Jan Čižinský16711-25315.docx (52 KB)3. 3. 2020 v 14:49:33


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, dopravní právo, nákladní doprava, nákladní vozidlo, pravidla silničního provozu, silniční doprava

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)