Sněmovní tisk 624
Novela z. - trestní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 624/0 dne 17. 10. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 10. 2019 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 982).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 624/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 624/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 624/3, který byl rozeslán 9. 12. 2020 v 9:07.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 1. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 624/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 1. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 85, usnesení č. 1456).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 2. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 50, dokument 50/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2021 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 3. 2021 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 50/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 3. 2021 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 142).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 624/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 624/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 33, usnesení č. 1662).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 5. 2021.
  Prezident zákon podepsal 1. 6. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 6. 2021.

Zákon vyhlášen 9. 6. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 220/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5563Helena Válková17787-26895.doc (255 KB) / PDF (624 KB, 28 stran) 7. 6. 2020 v 13:16:21
5564Helena Válková17788-26896.docx (30 KB) / PDF (403 KB, 7 stran) 7. 6. 2020 v 13:17:35
5588Zdeněk Ondráček17812-26937.doc (262 KB) / PDF (586 KB, 29 stran) 10. 6. 2020 v 10:28:03
5849Jan Bartošek18073-27320.docx (27 KB) / PDF (283 KB, 4 strany) 23. 6. 2020 v 08:50:46
6028Helena Válková18252-27689.doc (80 KB) / PDF (292 KB, 5 stran) 24. 7. 2020 v 14:05:37
6062Petr Sadovský18286-27779.docx (30 KB) / PDF (278 KB, 3 strany) 15. 9. 2020 v 10:37:32
6103Helena Válková18327-27891.docx (37 KB) / PDF (301 KB, 8 stran) 24. 8. 2020 v 16:32:00
6104Helena Válková18328-27892.docx (60 KB) / PDF (444 KB, 28 stran) 24. 8. 2020 v 16:33:09
6276Zuzana Ožanová18500-28205.docx (41 KB) / PDF (525 KB, 24 stran) 17. 9. 2020 v 13:21:07
6374Helena Válková18598-28386.docx (34 KB) / PDF (322 KB, 7 stran) 3. 10. 2020 v 09:29:49
6447Helena Válková18671-28543.docx (27 KB) / PDF (320 KB, 4 strany) 16. 10. 2020 v 08:24:49
6482Helena Válková18706-28593.docx (0 KB) 20. 10. 2020 v 09:57:23
6563Helena Válková18787-28678.docx (0 KB) 22. 10. 2020 v 08:28:44
6589Helena Válková18813-28711.docx (19 KB) / PDF (338 KB, 4 strany) 24. 10. 2020 v 15:51:49
6655Kateřina Valachová18879-28825.docx (25 KB) / PDF (317 KB, 4 strany) 30. 10. 2020 v 14:36:00
6705Jiří Mašek18929-28914.docx (25 KB) / PDF (275 KB, 7 stran) 10. 11. 2020 v 13:14:32
6752Pavel Blažek18976-28969.docx (15 KB) / PDF (324 KB, 3 strany) 12. 11. 2020 v 12:44:58
6969Tomáš Vymazal19193-29282.docx (18 KB) / PDF (434 KB, 5 stran) 1. 12. 2020 v 17:29:43
6971Helena Válková19195-29284.docx (19 KB) / PDF (319 KB, 3 strany) 1. 12. 2020 v 18:28:50
7040Marek Benda19264-29362.docx (48 KB) / PDF (553 KB, 23 stran) 3. 12. 2020 v 11:53:49


Deskriptory EUROVOCu: alternativní trest, mladý člověk, podmínečné propuštění, trestní řízení, trestní sankce

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)