Sněmovní tisk 589
Novela z. o námořní plavbě - EU

Stav projednávání ke dni: 1. června 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 9. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 589/0 dne 11. 9. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2019 (usnesení č. 218). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 906).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 589/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 589/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 589/3, který byl rozeslán 6. 3. 2020 v 10:18.

 • G

Další projednávání možné od 21. 3. 2020, po 6. 4. 2020 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 49. schůze (od 26. května 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4482Milan Feranec16706-25311.docx (14 KB)3. 3. 2020 v 13:16:20


Deskriptory EUROVOCu: lodní vlajka, námořní doprava, námořní plavba, námořní právo, pracovní právo, volný pohyb pracovníků

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)