Sněmovní tisk 569
Novela z. o státním zastupitelství

Stav projednávání ke dni: 16. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 10. 6. 2019. Návrh zákona rozeslán dne 10. 6. 2019 senátorům jako tisk 94/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 6. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 19. 6. 2019 a přijal usnesení č. 32 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 7. 2019 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 94/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 6. 2019 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 178).
  Návrh projednán dne 14. 8. 2019 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 227).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: Červíček M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 569/0 dne 22. 8. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0569.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 8. 2019. Vláda zaslala stanovisko 18. 9. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2019 jako tisk 569/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 28. 9. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, propuštění, státní zástupce

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství569/0
7/2002novelizujeZákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců569/0


ISP (příhlásit)