Sněmovní tisk 559
Novela z. o bankách - EU

Stav projednávání ke dni: 6. června 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 559/0 dne 30. 7. 2019.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 888).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 559/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 559/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 559/3, který byl rozeslán 2. 6. 2020 v 18:05.

 • G

Další projednávání možné od 13. 6. 2020, po 3. 7. 2020 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 49. schůze (od 26. května 2020).


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Rozpočtový výbor
č. 40 (10. června 2020)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5389Stanislav Juránek17613-26680.doc (0 KB)27. 5. 2020 v 14:54:51
5393Stanislav Juránek17617-26685.docx (0 KB)27. 5. 2020 v 15:06:17
5509Stanislav Juránek17733-26827.doc (41 KB)2. 6. 2020 v 16:10:00


Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní politika, bankovní právo, bankovní tajemství, daň z příjmů, daň z příjmů právnických osob, finanční instituce, finanční služby, spořitelna, úvěrové družstvo

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)