Sněmovní tisk 559
Novela z. o bankách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 559/0 dne 30. 7. 2019.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 888).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 559/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 559/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 559/3, který byl rozeslán 2. 6. 2020 v 18:05.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 559/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 227, usnesení č. 1178).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 6. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 287, dokument 287/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 6. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 2020 a přijal usnesení č. 191, které bylo rozdáno jako tisk 287/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2020 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 450).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Zákon vyhlášen 11. 8. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 338/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5389Stanislav Juránek17613-26680.doc (0 KB) 27. 5. 2020 v 14:54:51
5393Stanislav Juránek17617-26685.docx (0 KB) 27. 5. 2020 v 15:06:17
5509Stanislav Juránek17733-26827.doc (41 KB) / PDF (193 KB, 3 strany) 2. 6. 2020 v 16:10:00


Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní politika, bankovní právo, bankovní tajemství, daň z příjmů, daň z příjmů právnických osob, finanční instituce, finanční služby, spořitelna, úvěrové družstvo

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)